בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: קשישה שעברה שבץ מוחי תוכל לראות את בנה הכלוא בישראל במסגרת "ביקור פתוח" – ללא מחיצה. בעלה, אבי האסיר, ייאלץ להסתפק בביקור רגיל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.04.2013
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: קשישה שעברה שבץ מוחי תוכל לראות את בנה הכלוא בישראל במסגרת "ביקור פתוח" – ללא מחיצה. בעלה, אבי האסיר, ייאלץ להסתפק בביקור רגיל
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: קשישה שעברה שבץ מוחי תוכל לראות את בנה הכלוא בישראל במסגרת "ביקור פתוח" – ללא מחיצה. בעלה, אבי האסיר, ייאלץ להסתפק בביקור רגיל

על פי פקודת נציבות בתי הסוהר בעניין אסירים ביטחוניים, חוצץ לוח זכוכית משוריינת בין האסירים לבין מבקריהם. רק ילדים עד גיל שמונה, המבקרים אצל ההורה הכלוא, רשאים ליצור מגע פיזי ולהחליף דברים פנים אל פנים עם הכלוא. ביקור ללא מחיצה מכונה "ביקור פתוח" ובכל הקשור לאסירים ביטחוניים, מאושר ביקור פתוח במקרים חריגים בלבד.


ביום 25.10.2012 פנה המוקד להגנת הפרט לשב"ס, בבקשה לאפשר לזוג קשישים מקלקיליה לראות את בנם הכלוא בכלא גלבוע במסגרת "ביקור פתוח", נוכח מצבם הבריאותי הרעוע – האם, ילידת 1937, עברה בשנת 2008 שבץ מוחי שהותיר אותה משותקת בארבע הגפיים ופגע ביכולתה לדבר; האב, יליד 1934, סובל מפגעי הגיל ומוגבל גם הוא בתנועה. בשל מצבם הבריאותי, מיעטו בני הזוג לבקר את בנם בכלא בשנים האחרונות, למרות ההיתרים שקיבלו.


במכתב טען המוקד, כי התנאים הפיזיים שבהם מתקיימים ביקורים רגילים, משני עברי מחיצת הזכוכית, אינם מאפשרים לאם ליצור קשר כלשהו עם בנה במהלך הביקור, ומקשים מאד גם על האב. המוקד הוסיף כי על אף שלכאורה מצבו הבריאותי של האב טוב יותר, אך הגיוני לאפשר לשניים לבקר את בנם יחד, במתכונת זהה.


בתשובה לפנייה נמסר, כי מפקד כלא גלבוע החליט, באופן חד פעמי, לאשר "ביקור פתוח" לאם בלבד.


הדפסה הדפסה
שיתוף

על פי פקודת נציבות בתי הסוהר בעניין אסירים ביטחוניים, חוצץ לוח זכוכית משוריינת בין האסירים לבין מבקריהם. רק ילדים עד גיל שמונה, המבקרים אצל ההורה הכלוא, רשאים ליצור מגע פיזי ולהחליף דברים פנים אל פנים עם הכלוא. ביקור ללא מחיצה מכונה "ביקור פתוח" ובכל הקשור לאסירים ביטחוניים, מאושר ביקור פתוח במקרים חריגים בלבד.


ביום 25.10.2012 פנה המוקד להגנת הפרט לשב"ס, בבקשה לאפשר לזוג קשישים מקלקיליה לראות את בנם הכלוא בכלא גלבוע במסגרת "ביקור פתוח", נוכח מצבם הבריאותי הרעוע – האם, ילידת 1937, עברה בשנת 2008 שבץ מוחי שהותיר אותה משותקת בארבע הגפיים ופגע ביכולתה לדבר; האב, יליד 1934, סובל מפגעי הגיל ומוגבל גם הוא בתנועה. בשל מצבם הבריאותי, מיעטו בני הזוג לבקר את בנם בכלא בשנים האחרונות, למרות ההיתרים שקיבלו.


במכתב טען המוקד, כי התנאים הפיזיים שבהם מתקיימים ביקורים רגילים, משני עברי מחיצת הזכוכית, אינם מאפשרים לאם ליצור קשר כלשהו עם בנה במהלך הביקור, ומקשים מאד גם על האב. המוקד הוסיף כי על אף שלכאורה מצבו הבריאותי של האב טוב יותר, אך הגיוני לאפשר לשניים לבקר את בנם יחד, במתכונת זהה.


בתשובה לפנייה נמסר, כי מפקד כלא גלבוע החליט, באופן חד פעמי, לאשר "ביקור פתוח" לאם בלבד.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות