תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע: פעילות הוועדה הציבורית לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע: פעילות הוועדה הציבורית לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.06.2012
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע: פעילות הוועדה הציבורית לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים על פעילות הוועדה לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים. התשובה חלקית בלבד. בין היתר טוען משרד הפנים שאין לו מידע על תאריכי הדיונים של הוועדה, וכי המידע שביקש המוקד על ההכשרה המקצועית של חברי הוועדה אינו "'מידע' כהגדרתו בחוק חופש המידע". משרד הפנים מוסר כי מאז הוקמה הוועדה, היא אישרה 138 בקשות ודחתה 421. בנוסף מציין משרד הפנים כי עד עתה קיבל שר הפנים את כל ההמלצות של הוועדה, וכי זמן הטיפול הממוצע בבקשות אורך כשנה. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים על פעילות הוועדה לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים. התשובה חלקית בלבד. בין היתר טוען משרד הפנים שאין לו מידע על תאריכי הדיונים של הוועדה, וכי המידע שביקש המוקד על ההכשרה המקצועית של חברי הוועדה אינו "'מידע' כהגדרתו בחוק חופש המידע". משרד הפנים מוסר כי מאז הוקמה הוועדה, היא אישרה 138 בקשות ודחתה 421. בנוסף מציין משרד הפנים כי עד עתה קיבל שר הפנים את כל ההמלצות של הוועדה, וכי זמן הטיפול הממוצע בבקשות אורך כשנה. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות