בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע: פעילות הוועדה הציבורית לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע: פעילות הוועדה הציבורית לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.01.2012
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים על פעילות הוועדה לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים העוסקת במעמדם של תושבי ירושלים המזרחית. בין היתר מבקש המוקד לקבל נתונים על מספר הבקשות שהוגשו לוועדה, מספר הבקשות שנענו בחיוב ואלה שנענו בשלילה, ומספר הבקשות שטרם נענו; על הנסיבות בהן הבקשות שהוגשו לוועדה סורבו או התקבלו; על נוהלי העבודה של הוועדה, תדירות כינוסה, ומשך הזמן הממוצע הדרוש לה להכרעה בבקשות שבטיפולה; ועל הרכב הוועדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות