נתוני הוועדה ההומניטארית מיום הקמתה: מעודכן עד לתאריך 14.8.13 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נתוני הוועדה ההומניטארית מיום הקמתה: מעודכן עד לתאריך 14.8.13
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.10.2013
נתוני הוועדה ההומניטארית מיום הקמתה: מעודכן עד לתאריך 14.8.13
תשובה משלימה של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים על פעילות הוועדה לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים. התשובה מפרטת בכמה מתוך הבקשות שאושרו על ידי הוועדה הוחלט לתת למבקשים מעמד של תושב ארעי (אשרה מסוג א/5). משרד הפנים מדגיש כי הנתונים לא כוללים מקרים בהם ההכרעה הסופית בדבר הענקת המעמד ניתנה שלא דרך הוועדה ההומניטארית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובה משלימה של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים על פעילות הוועדה לעניינים הומניטאריים מיוחדים מטעם משרד הפנים. התשובה מפרטת בכמה מתוך הבקשות שאושרו על ידי הוועדה הוחלט לתת למבקשים מעמד של תושב ארעי (אשרה מסוג א/5). משרד הפנים מדגיש כי הנתונים לא כוללים מקרים בהם ההכרעה הסופית בדבר הענקת המעמד ניתנה שלא דרך הוועדה ההומניטארית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות