בש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים ואח' תשובה לערעור מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים ואח' תשובה לערעור מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תשובה לערעור | 31.10.2012
בש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים ואח' תשובה לערעור מטעם המשיבים
תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. הפרקליטות מודיעה כי משרד הפנים חוזר בו מדרישת התשלום הגבוהה ומסכים לגבות אגרת טיפול בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות חופש המידע. הפרקליטות מבקשת, בהסכמת המוקד, למחוק את העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. הפרקליטות מודיעה כי משרד הפנים חוזר בו מדרישת התשלום הגבוהה ומסכים לגבות אגרת טיפול בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות חופש המידע. הפרקליטות מבקשת, בהסכמת המוקד, למחוק את העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות