המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
02.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות עוגנה בישראל בחוק חופש המידע, המאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. לפי החוק, משרד המשפטים הוא המוסמך לקבוע את גובה האגרות הנדרשות עבור טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע, וסכום האגרה מופיע בתקנות חופש המידע. התעריפים נקבעים כך שלא ימנעו מהציבור הרחב לממש את זכותו לנגישות למידע.

ביום 13.3.2012 הגיש המוקד להגנת הפרט בקשה על פי חוק חופש המידע למשרד הפנים, לקבל נתונים אודות בקשות לאיחוד משפחות שהגישו תושבי ירושלים המזרחית – מספר הבקשות שהוגשו למשרד הפנים, מספר הבקשות שאושרו, שנדחו ועוד. כעבור חודש וחצי השיב משרד הפנים כי ריכוז הנתונים ידרוש 11 שעות עבודה ועלות השירות תגיע לפיכך ל-2,046 ש"ח, כולל מע"מ.

לפי התעריפים הקבועים בחוק, עלות הטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע עומדת על 53 ש"ח לשעת עבודה, והתשלום חל רק החל משעת העבודה השלישית. כלומר, הסכום עבור 11 שעות עבודה צריך לעמוד על 477 ש"ח בלבד. המוקד פנה למשרד הפנים וביקש הסבר לחשבון המנופח.

מתשובת משרד הפנים התברר, כי רשות האוכלוסין העבירה את כלל שירותי ניהול המידע שלה לחברה פרטית, אשר קבעה מחיר משלה להפקת המידע המבוקש. יתר על כן, בתשובתו זו עדכן משרד הפנים את המחיר הראשוני שדרש מהמוקד. הפעם נמסר, כי הפקת המידע תארך כ-15 שעות, ועלות ההכנה תעמוד על 3,250 ש"ח. כלומר, משרד הפנים ביקש לגבות 216 ש"ח עבור כל שעת טיפול בבקשה – יותר מפי ארבעה מהתעריף הקבוע בתקנות.

המוקד השיב למשרד הפנים כי אינו מוסמך לגבות אגרה החורגת מהסכומים שנקבעו בתקנות חופש המידע, וביקש לקבל דרישת תשלום חדשה, בהתאם לתעריפי האגרות הקבועים בחוק. כמו כן ביקש המוקד שמשרד הפנים ינמק, על מה מבוססת ההערכה לפיה הפקת המידע תארך 15 שעות. משלא הגיעה תשובה ממשרד הפנים, ערער המוקד ביום 2.9.2012 לבית משפט השלום על החלטת משרד הפנים לגבות אגרת טיפול במחיר מופקע.

המוקד טען, כי החלטת משרד הפנים על הפרטת הטיפול במאגרי המידע שלו לא יכולה להצדיק התפרקות של המדינה מחובותיה לפי חוק חופש המידע, ולא יכולה להוביל לכך שחברה פרטית תקבע מחיר לזכות יסוד של האזרח. כמו כן טען המוקד, כי בהיעדר הסבר באשר לקביעה כי נדרשות 15 שעות עבודה לשם הטיפול בבקשה, מפר משרד הפנים גם את חובת ההנמקה, המוטלת על כל רשות מינהלית.

בתשובה לערעור חזר בו משרד הפנים מעמדתו המקורית, והסכים לגבות תשלום בהתאם לאגרת הטיפול הקבועה בתקנות חופש המידע. כמו כן שינה את חישוב שעות העבודה מ-15 ל-14.

ביום 31.10.2012, בהסכמת המוקד, מחק בית המשפט את העתירה.

הדפסה הדפסה
שיתוף
הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות עוגנה בישראל בחוק חופש המידע, המאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. לפי החוק, משרד המשפטים הוא המוסמך לקבוע את גובה האגרות הנדרשות עבור טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע, וסכום האגרה מופיע בתקנות חופש המידע. התעריפים נקבעים כך שלא ימנעו מהציבור הרחב לממש את זכותו לנגישות למידע.

ביום 13.3.2012 הגיש המוקד להגנת הפרט בקשה על פי חוק חופש המידע למשרד הפנים, לקבל נתונים אודות בקשות לאיחוד משפחות שהגישו תושבי ירושלים המזרחית – מספר הבקשות שהוגשו למשרד הפנים, מספר הבקשות שאושרו, שנדחו ועוד. כעבור חודש וחצי השיב משרד הפנים כי ריכוז הנתונים ידרוש 11 שעות עבודה ועלות השירות תגיע לפיכך ל-2,046 ש"ח, כולל מע"מ.

לפי התעריפים הקבועים בחוק, עלות הטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע עומדת על 53 ש"ח לשעת עבודה, והתשלום חל רק החל משעת העבודה השלישית. כלומר, הסכום עבור 11 שעות עבודה צריך לעמוד על 477 ש"ח בלבד. המוקד פנה למשרד הפנים וביקש הסבר לחשבון המנופח.

מתשובת משרד הפנים התברר, כי רשות האוכלוסין העבירה את כלל שירותי ניהול המידע שלה לחברה פרטית, אשר קבעה מחיר משלה להפקת המידע המבוקש. יתר על כן, בתשובתו זו עדכן משרד הפנים את המחיר הראשוני שדרש מהמוקד. הפעם נמסר, כי הפקת המידע תארך כ-15 שעות, ועלות ההכנה תעמוד על 3,250 ש"ח. כלומר, משרד הפנים ביקש לגבות 216 ש"ח עבור כל שעת טיפול בבקשה – יותר מפי ארבעה מהתעריף הקבוע בתקנות.

המוקד השיב למשרד הפנים כי אינו מוסמך לגבות אגרה החורגת מהסכומים שנקבעו בתקנות חופש המידע, וביקש לקבל דרישת תשלום חדשה, בהתאם לתעריפי האגרות הקבועים בחוק. כמו כן ביקש המוקד שמשרד הפנים ינמק, על מה מבוססת ההערכה לפיה הפקת המידע תארך 15 שעות. משלא הגיעה תשובה ממשרד הפנים, ערער המוקד ביום 2.9.2012 לבית משפט השלום על החלטת משרד הפנים לגבות אגרת טיפול במחיר מופקע.

המוקד טען, כי החלטת משרד הפנים על הפרטת הטיפול במאגרי המידע שלו לא יכולה להצדיק התפרקות של המדינה מחובותיה לפי חוק חופש המידע, ולא יכולה להוביל לכך שחברה פרטית תקבע מחיר לזכות יסוד של האזרח. כמו כן טען המוקד, כי בהיעדר הסבר באשר לקביעה כי נדרשות 15 שעות עבודה לשם הטיפול בבקשה, מפר משרד הפנים גם את חובת ההנמקה, המוטלת על כל רשות מינהלית.

בתשובה לערעור חזר בו משרד הפנים מעמדתו המקורית, והסכים לגבות תשלום בהתאם לאגרת הטיפול הקבועה בתקנות חופש המידע. כמו כן שינה את חישוב שעות העבודה מ-15 ל-14.

ביום 31.10.2012, בהסכמת המוקד, מחק בית המשפט את העתירה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות