פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בנוגע לטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע בעניין איחוד משפחות בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בנוגע לטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע בעניין איחוד משפחות בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.07.2012
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בנוגע לטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע בעניין איחוד משפחות בירושלים המזרחית
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בתגובה לדרישת תשלום לפי תעריף שקבעה חברה פרטית שמעסיק משרד הפנים, שהוא גבוה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק לבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי אין מקור סמכות המאפשר למשרד הפנים לגבות אגרה החורגת מהתעריף הנקוב בתקנות חופש המידע, וכי גביית סכום כה גבוה מסכלת את התכליות שביסוד חוק חופש המידע, שכן היא מונעת למעשה, במידה משמעותית, נגישות וזמינות של מידע. המוקד מוסיף כי העברת עבודה לחברה חיצונית אינה יכולה להיות סיבה לחריגה מסמכויות גבייה המוקנות בחוק, ומבקש לקבל דרישת תשלום מחודשת, התואמת את הוראות תקנות חופש המידע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בתגובה לדרישת תשלום לפי תעריף שקבעה חברה פרטית שמעסיק משרד הפנים, שהוא גבוה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק לבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי אין מקור סמכות המאפשר למשרד הפנים לגבות אגרה החורגת מהתעריף הנקוב בתקנות חופש המידע, וכי גביית סכום כה גבוה מסכלת את התכליות שביסוד חוק חופש המידע, שכן היא מונעת למעשה, במידה משמעותית, נגישות וזמינות של מידע. המוקד מוסיף כי העברת עבודה לחברה חיצונית אינה יכולה להיות סיבה לחריגה מסמכויות גבייה המוקנות בחוק, ומבקש לקבל דרישת תשלום מחודשת, התואמת את הוראות תקנות חופש המידע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות