עש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' ערעור על החלטת הממונה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' ערעור על החלטת הממונה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
כתבי בי דין | ערעור | 02.09.2012
עש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' ערעור על החלטת הממונה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי מחיר האגרה שמשרד הפנים דורש, אשר נקבע על ידי חברה פרטית המנהלת את מאגרי המידע של מרשם האוכלוסין, גבוה לאין שיעור מהמותר בחוק, וכי אי מתן הסבר אמיתי לחישוב פוגע בחובת ההנמקה החלה על משרד הפנים. המוקד מוסיף כי בהתנהלותו זו מפריט משרד הפנים למעשה את חופש המידע, ומתעלם מחובתו לפי חוק חופש המידע להנגיש את המידע הנמצא ברשותו לציבור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי מחיר האגרה שמשרד הפנים דורש, אשר נקבע על ידי חברה פרטית המנהלת את מאגרי המידע של מרשם האוכלוסין, גבוה לאין שיעור מהמותר בחוק, וכי אי מתן הסבר אמיתי לחישוב פוגע בחובת ההנמקה החלה על משרד הפנים. המוקד מוסיף כי בהתנהלותו זו מפריט משרד הפנים למעשה את חופש המידע, ומתעלם מחובתו לפי חוק חופש המידע להנגיש את המידע הנמצא ברשותו לציבור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות