בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין הליכי איחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין הליכי איחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.03.2012
בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין הליכי איחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) בירושלים המזרחית. בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה בקשות לאחמ"ש הוגשו בלשכת ירושלים המזרחית מאז 2003, כמה אושרו וכמה סורבו. כן מבקש המוקד פילוחי נתונים של מאפיינים הנוגעים למגישי הבקשות והמוזמנים, ונתונים על מספר האנשים ששהייתם בישראל מוסדרת מתוקף היתרי מת"ק ומתוקף מעמד זמני.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) בירושלים המזרחית. בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה בקשות לאחמ"ש הוגשו בלשכת ירושלים המזרחית מאז 2003, כמה אושרו וכמה סורבו. כן מבקש המוקד פילוחי נתונים של מאפיינים הנוגעים למגישי הבקשות והמוזמנים, ונתונים על מספר האנשים ששהייתם בישראל מוסדרת מתוקף היתרי מת"ק ומתוקף מעמד זמני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות