עת"א 23010-07-12 - המאש נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר המוקד להגנת הפרט
עת"א 23010-07-12 - המאש נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | עתירת אסיר | 10.07.2012
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמו של אסיר שנשפט בשנת 2004 ל-12 מאסרי עולם ושירות בתי הסוהר (שב"ס) מנע מאביו לבקרו במשך שנתיים וחצי. האב הוא אסיר לשעבר, היה כלוא בישראל במשך שבעה חודשים בשנת 1986 בשל עבירת תנועה, ולא נעצר מאז. הוא מחזיק בהיתר כניסה תקף לישראל. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לשב"ס להסיר את המניעה ולהתיר לאב לבקר את בנו. בין היתר טוען המוקד כי הזכות לחיי משפחה ובכללה הזכות לביקורי קרובים בכלא היא אחת מזכויות היסוד של האסיר ומשפחתו, ושהשב"ס כשל בחובתו לנמק את סיבת סירובו לביקור האב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות