תלונה בנוגע להתנהלות מפקד כלא רמון בטיפולו בפניות המוקד להגנת הפרט המוקד להגנת הפרט
תלונה בנוגע להתנהלות מפקד כלא רמון בטיפולו בפניות המוקד להגנת הפרט
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.04.2010
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תלונת המוקד להגנת הפרט המופנית אל מפקד מחוז דרום של שירות בתי הסוהר בעניין תפקודו הלקוי של מפקד כלא רמון, המתבטא באי-מענה מתמשך לפניות המוקד, במתן תשובות לא ענייניות, ובמניעות בלתי מנומקות של ביקורי אסירים לשעבר המבקשים לבקר את בני משפחתם הכלואים. המוקד מדגיש כי כתוצאה מהתנהגות מפקד הכלא נפגעות זכויותיהם של המבקרים והאסירים. המוקד מתאר מספר מקרים בהם תפקודו של מפקד בית הכלא היה לקוי במיוחד, ומבקש לפעול בדחיפות לשיפור המצב ולהשבתה של עבודה תקינה עם בית הכלא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות