בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: אב ביקר את בנו הכלוא בישראל לאחר שנתיים וחצי במהלכן מנע שירות בתי הסוהר את הביקור המוקד להגנת הפרט
15.11.2012
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: אב ביקר את בנו הכלוא בישראל לאחר שנתיים וחצי במהלכן מנע שירות בתי הסוהר את הביקור
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.7.2012 עתר המוקד להגנת הפרט לבית המשפט, בדרישה להתיר לאב לבקר את בנו הכלוא בישראל והשפוט ל-12 מאסרי עולם. האב היה כלוא בישראל משך תקופה קצרה בשנת 1986 בשל עבירת תנועה, והשב"ס מנע ממנו לבקר את בנו בשל היותו אסיר לשעבר.

הסרת מניעה מאסיר לשעבר לבקר בכלא מצויה בסמכותו של מפקד הכלא בו מבקש אותו אדם לבקר. קרוב לשנתיים, טרם הגשת העתירה, פנה המוקד שוב ושוב לבית הכלא רמון, בדרישה חוזרת ונשנית להסיר את המניעה או לכל הפחות לנמק את הסיבה לה, אך לשווא. מכיוון שבאותה תקופה לא טרח השב"ס לענות על פניות המוקד, גם בעניינם של אנשים נוספים, או ענה באופן חלקי בלבד, פנה המוקד למפקד מחוז דרום של השב"ס במכתב תלונה בעניין התנהלות מפקד כלא רמון, שם הוחזק הבן האסיר. במכתב טען המוקד כי התעלמותו של מפקד הכלא מבקשות להסרת מניעה לביקור מאסירים לשעבר, המבקשים לבקר את יקיריהם בכלא רמון, מהווה הפרה גסה של כללי המינהל התקין ושל פסק הדין בבג"ץ 5154/06 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' משנת 2009.

בעתירה שהוגשה בשם הבן הכלוא, הזכיר המוקד כי השב"ס רשאי אמנם למנוע ביקורים מאסיר, אך על הדבר להיעשות על פי עקרונות מקובלים של סבירות ומידתיות, ותוך מתן דין וחשבון על נסיבות המניעה ומשכהּ. כמו כן טען המוקד, כי האב מחזיק בהיתר כניסה תקף לישראל, וברור לפיכך שאינו מהווה איום ביטחוני. בנוקטו במדיניות של אי מענה, או של סירוב שרירותי לבקשותיהם של אסירים לשעבר לבקר את יקיריהם הכלואים בבתי סוהר בישראל, פוגע השב"ס בזכותם של האסירים ובני משפחותיהם לחיי משפחה, זכות המוקנית להם מתוקף המשפט הבינלאומי והישראלי כאחד.

לאחר הגשת העתירה הודיע השב"ס כי המניעה הוסרה והאב יוכל לבקר את בנו. ביום 8.11.2012, לאחר כשלוש שנים שבהן לא ראה את בנו, זכה האב לבקרו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות