השגה 873/12 - חוסיני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה 873/12 - חוסיני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
מסמכים אחרים | החלטת משרד הפנים | 06.11.2013
השגה 873/12 - חוסיני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
החלטת ועדת ההשגה בעניין השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים שלא להעניק מעמד בישראל ליתומה פלסטינית שהתגוררה במשך כל חייה בירושלים המזרחית. ועדת ההשגה מחליטה להחזיר את התיק לעיון חוזר בוועדה הבינמשרדית. הוועדה מקבלת את טענת המוקד שאשרת ב-1, שאינה מעניקה זכויות סוציאליות כלשהן, למעשה אינה מהווה כלל מעמד חוקי. הוועדה מעירה כי בהעניקה לצעירה אשרה מסוג כזה הותירה הוועדה הבינמשרדית את הצעירה חסרת מעמד, למרות שאין מחלוקת על כך שקיימים טעמים הומניטאריים לבקשתה. לבסוף, הוועדה קובעת כי עד להכרעתה בשנית של הוועדה הבינמשרדית בנושא תוארך אשרת ב-1 של הצעירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת ועדת ההשגה בעניין השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים שלא להעניק מעמד בישראל ליתומה פלסטינית שהתגוררה במשך כל חייה בירושלים המזרחית. ועדת ההשגה מחליטה להחזיר את התיק לעיון חוזר בוועדה הבינמשרדית. הוועדה מקבלת את טענת המוקד שאשרת ב-1, שאינה מעניקה זכויות סוציאליות כלשהן, למעשה אינה מהווה כלל מעמד חוקי. הוועדה מעירה כי בהעניקה לצעירה אשרה מסוג כזה הותירה הוועדה הבינמשרדית את הצעירה חסרת מעמד, למרות שאין מחלוקת על כך שקיימים טעמים הומניטאריים לבקשתה. לבסוף, הוועדה קובעת כי עד להכרעתה בשנית של הוועדה הבינמשרדית בנושא תוארך אשרת ב-1 של הצעירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות