הנדון: הגב' ____ חוסייני ללא מעמד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הגב' ____ חוסייני ללא מעמד
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.10.2014
הנדון: הגב' ____ חוסייני ללא מעמד
הודעת משרד הפנים כי החליט לתת לצעירה פלסטינית, אשר נמצאה בהיותה תינוקת בת יומה בפתח בית יתומים בירושלים ומאז התגוררה בעיר, רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה, שבסופה ייבחן המשך מעמדה בישראל. רישיון הישיבה ניתן לאחר מאבק ארוך שניהל המוקד להגנת הפרט על מנת שמשרד הפנים ייתן לה מעמד בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת משרד הפנים כי החליט לתת לצעירה פלסטינית, אשר נמצאה בהיותה תינוקת בת יומה בפתח בית יתומים בירושלים ומאז התגוררה בעיר, רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה, שבסופה ייבחן המשך מעמדה בישראל. רישיון הישיבה ניתן לאחר מאבק ארוך שניהל המוקד להגנת הפרט על מנת שמשרד הפנים ייתן לה מעמד בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות