המוקד להגנת הפרט - הנדון: הגב' ____ חוסייני ללא מעמד
חזרה לעמוד הקודם
28.10.2014|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: הגב' ____ חוסייני ללא מעמד

הודעת משרד הפנים כי החליט לתת לצעירה פלסטינית, אשר נמצאה בהיותה תינוקת בת יומה בפתח בית יתומים בירושלים ומאז התגוררה בעיר, רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 לתקופה של שנה, שבסופה ייבחן המשך מעמדה בישראל. רישיון הישיבה ניתן לאחר מאבק ארוך שניהל המוקד להגנת הפרט על מנת שמשרד הפנים ייתן לה מעמד בישראל.