המוקד להגנת הפרט - ערר 1820/14 - חוסיני ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח'
חזרה לעמוד הקודם
11.08.2014|כתבי בי דין|ערעור

ערר 1820/14 - חוסיני ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח'

ערר המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים בדרישה להורות לוועדה הבינמשרדית להשיב לאלתר לבקשה להסדרת מעמדה של צעירה פלסטינית מחוסרת מעמד בעולם. המוקד טוען כי היעדר מענה מצד הוועדה מפר את כללי המינהל התקין ופוגע בזכותה של הצעירה לחיי משפחה, וכי ההימנעות מהסדרת המעמד מנוגדת לחובתה של ישראל על פי הדין הבינלאומי. עוד טוען המוקד כי השתהות הוועדה פוגעת פגיעה אנושה בכבוד האדם של הצעירה – היא שוללת ממנה את הזכות לנתינות וכך שוויון בפני החוק, השתתפות פוליטית, זכות לבריאות וזכויות סוציו-אקונומיות.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים