ערר 1820/14 - חוסיני ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 1820/14 - חוסיני ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח'
כתבי בי דין | ערעור | 11.08.2014
ערר 1820/14 - חוסיני ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח'
ערר המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים בדרישה להורות לוועדה הבינמשרדית להשיב לאלתר לבקשה להסדרת מעמדה של צעירה פלסטינית מחוסרת מעמד בעולם. המוקד טוען כי היעדר מענה מצד הוועדה מפר את כללי המינהל התקין ופוגע בזכותה של הצעירה לחיי משפחה, וכי ההימנעות מהסדרת המעמד מנוגדת לחובתה של ישראל על פי הדין הבינלאומי. עוד טוען המוקד כי השתהות הוועדה פוגעת פגיעה אנושה בכבוד האדם של הצעירה – היא שוללת ממנה את הזכות לנתינות וכך שוויון בפני החוק, השתתפות פוליטית, זכות לבריאות וזכויות סוציו-אקונומיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים בדרישה להורות לוועדה הבינמשרדית להשיב לאלתר לבקשה להסדרת מעמדה של צעירה פלסטינית מחוסרת מעמד בעולם. המוקד טוען כי היעדר מענה מצד הוועדה מפר את כללי המינהל התקין ופוגע בזכותה של הצעירה לחיי משפחה, וכי ההימנעות מהסדרת המעמד מנוגדת לחובתה של ישראל על פי הדין הבינלאומי. עוד טוען המוקד כי השתהות הוועדה פוגעת פגיעה אנושה בכבוד האדם של הצעירה – היא שוללת ממנה את הזכות לנתינות וכך שוויון בפני החוק, השתתפות פוליטית, זכות לבריאות וזכויות סוציו-אקונומיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות