צו 1732 - צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 36), התשע"ד-2013 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו 1732 - צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 36), התשע"ד-2013
חקיקה | חקיקה צבאית | 25.12.2013
צו 1732 - צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 36), התשע"ד-2013
צו שהוציא הצבא הקובע כי החלטת מפקד צבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) "אינה ניתנת לערעור בפני בית המשפט הצבאי ואין אחריה ולא כלום". הצו נועד להבהיר מצב מעורפל באשר לסמכות בית המשפט הצבאי לדון במקרים של רכוש שהוחרם על ידי הצבא.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו שהוציא הצבא הקובע כי החלטת מפקד צבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) "אינה ניתנת לערעור בפני בית המשפט הצבאי ואין אחריה ולא כלום". הצו נועד להבהיר מצב מעורפל באשר לסמכות בית המשפט הצבאי לדון במקרים של רכוש שהוחרם על ידי הצבא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות