ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי המשיב לעניין הסמכות העניינית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי המשיב לעניין הסמכות העניינית
כתבי בי דין | סיכומים | 14.01.2014
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי המשיב לעניין הסמכות העניינית
סיכומי הצבא בעניין סמכותו של בית המשפט הצבאי לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. לטענת הצבא, הצו החדש מבהיר שלבית המשפט הצבאי אין סמכות לדון בערעורים כאלה. עוד טוען הצבא כי גם במצב החוקי שהיה קיים לפני פרסום הצו לא הייתה לבית המשפט סמכות כזו, ופרסומו רק מחדד את המציאות החוקית הקיימת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
סיכומי הצבא בעניין סמכותו של בית המשפט הצבאי לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. לטענת הצבא, הצו החדש מבהיר שלבית המשפט הצבאי אין סמכות לדון בערעורים כאלה. עוד טוען הצבא כי גם במצב החוקי שהיה קיים לפני פרסום הצו לא הייתה לבית המשפט סמכות כזו, ופרסומו רק מחדד את המציאות החוקית הקיימת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות