ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי העוררים לעניין הסמכות העניינית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי העוררים לעניין הסמכות העניינית
כתבי בי דין | סיכומים | 21.01.2014
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי העוררים לעניין הסמכות העניינית
סיכומי המוקד בעניין סמכות בית המשפט לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, לאור צו חדש הקובע מפורשות כי אין לבית המשפט הצבאי סמכות לכך. המוקד טוען כי הצו עומד בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי ולעקרונות המשפט המינהלי והחוקתי בישראל, ודורש מבית המשפט לבטלו. למצער מבקש המוקד מבית המשפט להעביר את הדיון בתיק לערכאה המשפטית המוסמכת לכך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
סיכומי המוקד בעניין סמכות בית המשפט לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, לאור צו חדש הקובע מפורשות כי אין לבית המשפט הצבאי סמכות לכך. המוקד טוען כי הצו עומד בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי ולעקרונות המשפט המינהלי והחוקתי בישראל, ודורש מבית המשפט לבטלו. למצער מבקש המוקד מבית המשפט להעביר את הדיון בתיק לערכאה המשפטית המוסמכת לכך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות