ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה
פסיקה | החלטה | 06.01.2014
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה
החלטת בית הדין הצבאי בערער המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית שכספה הוחרם כשעברה במעבר הגבול בגשר אלנבי. בית המשפט דוחה את בקשת המוקד לקבל את הערער "על הסף" בשל פגמים שנפלו בהליך. בית המשפט קובע כי זכות השימוע של האישה כובדה, וגם אם יתברר בהמשך הדיון בתיק שהחרמת הכסף לא הייתה מוצדקת, הנימוק שנתן הצבא להחרמה חוקי, על פניו, ואינו מהווה עילה לקבלה אוטומטית של הערער. בהמשך ההחלטה מבקש בית המשפט מהצדדים את תגובתם לפרסום צו חדש ששולל מבית המשפט את הסמכות לדון במקרים של החרמת כספים .
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית הדין הצבאי בערער המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית שכספה הוחרם כשעברה במעבר הגבול בגשר אלנבי. בית המשפט דוחה את בקשת המוקד לקבל את הערער "על הסף" בשל פגמים שנפלו בהליך. בית המשפט קובע כי זכות השימוע של האישה כובדה, וגם אם יתברר בהמשך הדיון בתיק שהחרמת הכסף לא הייתה מוצדקת, הנימוק שנתן הצבא להחרמה חוקי, על פניו, ואינו מהווה עילה לקבלה אוטומטית של הערער. בהמשך ההחלטה מבקש בית המשפט מהצדדים את תגובתם לפרסום צו חדש ששולל מבית המשפט את הסמכות לדון במקרים של החרמת כספים .
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות