הנדון: מדיניות השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945 להריסות בתים של משפחות מעורבים בטרור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מדיניות השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945 להריסות בתים של משפחות מעורבים בטרור
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.07.2014
הנדון: מדיניות השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945 להריסות בתים של משפחות מעורבים בטרור
מכתב דחוף לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולמפקד הצבאי בגדה המערבית, ובו דרישה שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית. המוקד מדגיש כי פרקטיקת ההריסה מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי, של דיני הכיבוש ושל עקרונות המוסר האוניברסלי, וסותרת את עקרון המידתיות. המוקד מוסיף כי תחולתה של תקנה 119, שמכוחה מורה המפקד הצבאי על ההריסה, מוטלת בספק, שכן היא בוטלה על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט. המוקד מזהיר כי פרקטיקה זו עלולה להיחשב כפשע מלחמה ומסכנת משפטית את כל המעורבים בה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב דחוף לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולמפקד הצבאי בגדה המערבית, ובו דרישה שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית. המוקד מדגיש כי פרקטיקת ההריסה מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי, של דיני הכיבוש ושל עקרונות המוסר האוניברסלי, וסותרת את עקרון המידתיות. המוקד מוסיף כי תחולתה של תקנה 119, שמכוחה מורה המפקד הצבאי על ההריסה, מוטלת בספק, שכן היא בוטלה על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט. המוקד מזהיר כי פרקטיקה זו עלולה להיחשב כפשע מלחמה ומסכנת משפטית את כל המעורבים בה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות