הנדון: מענה לפנייתכם בדבר מדיניות השימוש בתקנה 119 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מענה לפנייתכם בדבר מדיניות השימוש בתקנה 119
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.08.2014
הנדון: מענה לפנייתכם בדבר מדיניות השימוש בתקנה 119
תשובת פרקליטות המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית. הפרקליטות מודיעה כי הסמכות לפי תקנה 119 להריסת בתיהם של מפגעים תופעל ב"מקרי קיצון", ומציינת כי "מערכת הביטחון מודעת היטב למשמעויות שיש לשימוש בסמכות [זו], ולפיכך ננקטת זהירות רבה [בהפעלתה]". בנוסף היא מדגישה כי, לשיטת מערכת הביטחון, שני הפיגועים בעטיים הוחלט לאחרונה על הפעלת סמכות ההריסה הם "קיצוניים בחומרתם", ומוסיפה, כי "כל מקרה אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית. הפרקליטות מודיעה כי הסמכות לפי תקנה 119 להריסת בתיהם של מפגעים תופעל ב"מקרי קיצון", ומציינת כי "מערכת הביטחון מודעת היטב למשמעויות שיש לשימוש בסמכות [זו], ולפיכך ננקטת זהירות רבה [בהפעלתה]". בנוסף היא מדגישה כי, לשיטת מערכת הביטחון, שני הפיגועים בעטיים הוחלט לאחרונה על הפעלת סמכות ההריסה הם "קיצוניים בחומרתם", ומוסיפה, כי "כל מקרה אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות