הנדון: סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ, והעומדת בראשה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ, והעומדת בראשה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.09.2014
הנדון: סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ, והעומדת בראשה
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד המשפטים למסור לו מידע על סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ וסמכויות העומדת בראשה. בין היתר מבקש המוקד לדעת מהי דרך פעולתו של המנגנון לבדיקת התלונות, מהן סמכויות ההחלטה של ראש המבת"ן לגבי כל תלונה, והאם יש גורם ממונה עליו המוסמך להחליט סופית בנוגע לפתיחה או אי-פתיחה בחקירה פלילית נגד חוקרי שב"כ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד המשפטים למסור לו מידע על סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ וסמכויות העומדת בראשה. בין היתר מבקש המוקד לדעת מהי דרך פעולתו של המנגנון לבדיקת התלונות, מהן סמכויות ההחלטה של ראש המבת"ן לגבי כל תלונה, והאם יש גורם ממונה עליו המוסמך להחליט סופית בנוגע לפתיחה או אי-פתיחה בחקירה פלילית נגד חוקרי שב"כ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות