הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 12.11.2014
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
תשובת משרד המשפטים לבקשת המוקד להגנת הפרט להעביר לו מידע על סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ וסמכויות העומדת בראשה. משרד המשפטים מוסר כי סמכויותיהם של חוקרי המבת"ן זהות לאלה של חוקרי משמעת לפי חוק שירות המדינה. המשרד מפרט בתשובתו את האופציות העומדות בפני המבת"ן בתום חקירה של תלונה: גניזת התיק, עם או בלי המלצה על רענון ושינוי נהלים; או המלצה על נקיטת צעדים משפטיים, לרבות פתיחה בחקירה פלילית. ההחלטה הסופית בנוגע להמלצות המבת"ן נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, או אחר מטעמו. האחראית מטעם פרקליטות המדינה על הטיפול בתיקי המבת"ן היא "הממונה על המבת"ן".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד המשפטים לבקשת המוקד להגנת הפרט להעביר לו מידע על סמכויות המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ וסמכויות העומדת בראשה. משרד המשפטים מוסר כי סמכויותיהם של חוקרי המבת"ן זהות לאלה של חוקרי משמעת לפי חוק שירות המדינה. המשרד מפרט בתשובתו את האופציות העומדות בפני המבת"ן בתום חקירה של תלונה: גניזת התיק, עם או בלי המלצה על רענון ושינוי נהלים; או המלצה על נקיטת צעדים משפטיים, לרבות פתיחה בחקירה פלילית. ההחלטה הסופית בנוגע להמלצות המבת"ן נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, או אחר מטעמו. האחראית מטעם פרקליטות המדינה על הטיפול בתיקי המבת"ן היא "הממונה על המבת"ן".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות