המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.05.2017
המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק
המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק
ביום 2.6.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה לאפשר לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות – בין אם הם מחזיקים בהיתרי שהייה ובין אם במעמד ארעי – לצאת את המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון (נתב"ג), ללא צורך בהיתר מיוחד וללא הגבלה. המוקד הדגיש, כי חרף שנים של מגורים כדין בישראל עם משפחותיהם, נאלצים אנשים אלה להגיע לחו"ל במסלול נפתל ובנפרד ממשפחותיהם, וכך הופכת כל נסיעה לחו"ל לסבוכה, מכבידה ופוגענית, לא רק לאדם עצמו, אלא לכל המשפחה. המוקד הזכיר, כי פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות מדי שנה, כתנאי להמשך מגוריהם כחוק במדינה. לפיכך, לא ברור איזו סכנה ביטחונית מהווה נסיעתם של הללו דרך נתב"ג.

בהודעה שהוגשה לבית המשפט ביום 26.10.206 הודתה המדינה, כי בעבר קיימת הייתה הנחיה – שלא פורסמה – לאפשר מעבר של בעלי מעמד ארעי בישראל דרך נתב"ג. בד בבד הבהירה המדינה, כי מצב זה אינו תואם את עמדת גורמי הביטחון, וכי האיסור על נסיעה דרך נתב"ג חל על כלל הפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לרבות אלה שניתן להם מעמד ארעי בישראל.

חרף האמור, מנתונים שמסר הצבא למוקד במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע, עולה כי בין השנים 2016-2009 אישרה ישראל את הנסיעה דרך נתב"ג לעשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה. זאת ועוד. על פי נתוני הצבא, מספרם של הפלסטינים שיוצאים ונכנסים בשערי נתב"ג נמצא במגמת עלייה בשנתיים האחרונות, כאשר בשנת 2016 לבדה הותרה נסיעתם של יותר מ-5,000 איש ואישה. ברי, כי נתונים אלה מחלישים את טענת המדינה, לפיה התרת הנסיעה דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל שנים רבות ועוברים בידוק ביטחוני קפדני, מהווה "סכנה ביטחונית".

דיון בעתירה יתקיים בבג"ץ ביום 21.5.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 2.6.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה לאפשר לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות – בין אם הם מחזיקים בהיתרי שהייה ובין אם במעמד ארעי – לצאת את המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון (נתב"ג), ללא צורך בהיתר מיוחד וללא הגבלה. המוקד הדגיש, כי חרף שנים של מגורים כדין בישראל עם משפחותיהם, נאלצים אנשים אלה להגיע לחו"ל במסלול נפתל ובנפרד ממשפחותיהם, וכך הופכת כל נסיעה לחו"ל לסבוכה, מכבידה ופוגענית, לא רק לאדם עצמו, אלא לכל המשפחה. המוקד הזכיר, כי פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות מדי שנה, כתנאי להמשך מגוריהם כחוק במדינה. לפיכך, לא ברור איזו סכנה ביטחונית מהווה נסיעתם של הללו דרך נתב"ג.

בהודעה שהוגשה לבית המשפט ביום 26.10.206 הודתה המדינה, כי בעבר קיימת הייתה הנחיה – שלא פורסמה – לאפשר מעבר של בעלי מעמד ארעי בישראל דרך נתב"ג. בד בבד הבהירה המדינה, כי מצב זה אינו תואם את עמדת גורמי הביטחון, וכי האיסור על נסיעה דרך נתב"ג חל על כלל הפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לרבות אלה שניתן להם מעמד ארעי בישראל.

חרף האמור, מנתונים שמסר הצבא למוקד במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע, עולה כי בין השנים 2016-2009 אישרה ישראל את הנסיעה דרך נתב"ג לעשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה. זאת ועוד. על פי נתוני הצבא, מספרם של הפלסטינים שיוצאים ונכנסים בשערי נתב"ג נמצא במגמת עלייה בשנתיים האחרונות, כאשר בשנת 2016 לבדה הותרה נסיעתם של יותר מ-5,000 איש ואישה. ברי, כי נתונים אלה מחלישים את טענת המדינה, לפיה התרת הנסיעה דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל שנים רבות ועוברים בידוק ביטחוני קפדני, מהווה "סכנה ביטחונית".

דיון בעתירה יתקיים בבג"ץ ביום 21.5.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות