הנדון: פנייתכם על פי חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 בעניין אישורי מעבר דרך נתב"ג שניתנו לפלסטינים תושבי רצ"ע בפילוח לפי שנה וסוגי היתרים המוקד להגנת הפרט
הנדון: פנייתכם על פי חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 בעניין אישורי מעבר דרך נתב"ג שניתנו לפלסטינים תושבי רצ"ע בפילוח לפי שנה וסוגי היתרים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.05.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין אישורי מעבר דרך נמל התעופה בן גוריון שניתנו לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מהנתונים עולה כי בשנים 2009–2016 אישרה ישראל את הנסיעה דרך נתב"ג לעשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה. זאת ועוד: על פי נתוני הצבא, מספרם של הפלסטינים שיוצאים ונכנסים בשערי נתב"ג נמצא במגמת עלייה בשנתיים האחרונות, ובשנת 2016 לבדה הותר מעברם של יותר מ-5,000 איש ואישה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות