בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 02.06.2016
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. קבוצה זו נאלצת לצאת לחו"ל במסלול נפתל ובנפרד מיתר בני משפחתם. המוקד מבקש כי המדינה תבהיר את הבסיס החוקי שמכוחו מטיל מתאם הפעולות בשטחים את האיסור על מעברם בנתב"ג, וטוען כי אנשים אלה, החיים בישראל, שבים ועומדים מדי תקופה בבדיקות קפדניות לחידוש מעמדם בישראל, ולכן לא ברור איזו סכנה ביטחונית הם מהווים. בנוסף טוען המוקד כי האיסור פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד שלהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. קבוצה זו נאלצת לצאת לחו"ל במסלול נפתל ובנפרד מיתר בני משפחתם. המוקד מבקש כי המדינה תבהיר את הבסיס החוקי שמכוחו מטיל מתאם הפעולות בשטחים את האיסור על מעברם בנתב"ג, וטוען כי אנשים אלה, החיים בישראל, שבים ועומדים מדי תקופה בבדיקות קפדניות לחידוש מעמדם בישראל, ולכן לא ברור איזו סכנה ביטחונית הם מהווים. בנוסף טוען המוקד כי האיסור פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד שלהם.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות