בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' החלטה
פסיקה | החלטה | 22.01.2018
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' החלטה
קביעת בית המשפט כי על המדינה לבחון ולהרחיב את עמדתה בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים המשתתפים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה מתחדשים או במעמד של תושבות ארעית לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נתב"ג. בית המשפט מורה למדינה "להתייחס לשאלת הסמכות; החלטת גורם המוסמך; הצורך בנוהל, תקנות או חקיקה ראשית; הנוהל בעבר והיום, נוכח טענת באי כוח העותרים". כמו כן מורה בית המשפט למדינה לעדכן את חוות הדעת אם יהיה בכך צורך. בית המשפט מקציב למדינה 60 יום, ולאחריהם תינתן למוקד אפשרות להגיב תוך 30 יום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קביעת בית המשפט כי על המדינה לבחון ולהרחיב את עמדתה בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים המשתתפים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה מתחדשים או במעמד של תושבות ארעית לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נתב"ג. בית המשפט מורה למדינה "להתייחס לשאלת הסמכות; החלטת גורם המוסמך; הצורך בנוהל, תקנות או חקיקה ראשית; הנוהל בעבר והיום, נוכח טענת באי כוח העותרים". כמו כן מורה בית המשפט למדינה לעדכן את חוות הדעת אם יהיה בכך צורך. בית המשפט מקציב למדינה 60 יום, ולאחריהם תינתן למוקד אפשרות להגיב תוך 30 יום.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות