בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובה מקדמית לעתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובה מקדמית לעתירה
כתבי בי דין | תגובה | 15.09.2016
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובה מקדמית לעתירה
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. המדינה טוענת כי קיימת עלייה במעורבותו של ציבור זה בפעילות טרור מאז אוקטובר 2015 וקיים חשש כי גורמי טרור ינצלו את מעמדם לקידום פעילות טרור. בנוגע לשאלת המוקד מהו הבסיס החוקי שמכוחו מטיל מתאם הפעולות בשטחים את האיסור על המעבר בנתב"ג טוענת המדינה כי אותה קבוצה עדיין מוגדרת תושבת איזור וכך חלים עליה הדינים שחלים על תושבי איזור ובכללם האיסור על יציאה דרך נתב"ג.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. המדינה טוענת כי קיימת עלייה במעורבותו של ציבור זה בפעילות טרור מאז אוקטובר 2015 וקיים חשש כי גורמי טרור ינצלו את מעמדם לקידום פעילות טרור. בנוגע לשאלת המוקד מהו הבסיס החוקי שמכוחו מטיל מתאם הפעולות בשטחים את האיסור על המעבר בנתב"ג טוענת המדינה כי אותה קבוצה עדיין מוגדרת תושבת איזור וכך חלים עליה הדינים שחלים על תושבי איזור ובכללם האיסור על יציאה דרך נתב"ג.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות