בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 06.12.2017
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
עיקרי הטיעון בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתר שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המוקד טוען כי למתאם פעולות הממשלה בשטחים אין סמכות למנוע מקבוצה זו לנסוע דרך נתב"ג, וכי שר הפנים, שהוא הגורם המוסמך לכך, מעולם לא השתמש בסמכות זו. ביחס לטענה הביטחונית שמעלה המדינה טוען המוקד כי הבידוק הביטחוני הפרטני והקפדני בנתב"ג מספיק, וכי אין צורך להשית עונש קולקטיבי על קבוצה זו ועל בני משפחתם על סמך מידע ביטחוני כללי, שהרי יש למדינה אמצעים מידתיים יותר שפגיעתם בזכויות היסוד פחותה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עיקרי הטיעון בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתר שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המוקד טוען כי למתאם פעולות הממשלה בשטחים אין סמכות למנוע מקבוצה זו לנסוע דרך נתב"ג, וכי שר הפנים, שהוא הגורם המוסמך לכך, מעולם לא השתמש בסמכות זו. ביחס לטענה הביטחונית שמעלה המדינה טוען המוקד כי הבידוק הביטחוני הפרטני והקפדני בנתב"ג מספיק, וכי אין צורך להשית עונש קולקטיבי על קבוצה זו ועל בני משפחתם על סמך מידע ביטחוני כללי, שהרי יש למדינה אמצעים מידתיים יותר שפגיעתם בזכויות היסוד פחותה.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות