בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 11.07.2017
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' פרוטוקול
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנתונים בהליך לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל או אזרחיה לצאת את גבולות המדינה דרך נתב"ג. במהלך הדיון התייחסו השופטים לתצהירים שהגיש המוקד ולפיהם פלסטינים בעלי מעמד ארעי נסעו דרך נמל תעופה זה במשך כשני עשורים ורק לאחרונה החלו הרשויות למנוע זאת מהם. השופטים הצביעו על חוסר הלימה בין הנחיות מערכת הביטחון לבין יישומן בפועל בנמל והדגישו כי על המדינה להצביע על הבסיס החוקי שמכוחו נאסר על אוכלוסייה זו לצאת לחו"ל דרך נתב"ג.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנתונים בהליך לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל או אזרחיה לצאת את גבולות המדינה דרך נתב"ג. במהלך הדיון התייחסו השופטים לתצהירים שהגיש המוקד ולפיהם פלסטינים בעלי מעמד ארעי נסעו דרך נמל תעופה זה במשך כשני עשורים ורק לאחרונה החלו הרשויות למנוע זאת מהם. השופטים הצביעו על חוסר הלימה בין הנחיות מערכת הביטחון לבין יישומן בפועל בנמל והדגישו כי על המדינה להצביע על הבסיס החוקי שמכוחו נאסר על אוכלוסייה זו לצאת לחו"ל דרך נתב"ג.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות