בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 19.11.2017
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המדינה טוענת כי הסמכות להגביל את מעברם נובעת מחוק האזרחות, וכי הוחלט לציין מעתה את ההגבלה על גבי ההיתר. לטענת המדינה, ההגבלה על המעבר דרך נתב"ג נסמכת על צורכי ביטחון שאין להם מענה באבחון הרגיל שאנשים אלה עוברים. עם זאת, המדינה מוסיפה כי יציאת בעלי תושבות ארעית יחד עם משפחתם הגרעינית תיחשב באופן עקרוני לטעם המצדיק בחינה פרטנית של האפשרות להעניק להם "היתר ייעודי לעניין זה", וזאת בנוסף לאבחון הרגיל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המדינה טוענת כי הסמכות להגביל את מעברם נובעת מחוק האזרחות, וכי הוחלט לציין מעתה את ההגבלה על גבי ההיתר. לטענת המדינה, ההגבלה על המעבר דרך נתב"ג נסמכת על צורכי ביטחון שאין להם מענה באבחון הרגיל שאנשים אלה עוברים. עם זאת, המדינה מוסיפה כי יציאת בעלי תושבות ארעית יחד עם משפחתם הגרעינית תיחשב באופן עקרוני לטעם המצדיק בחינה פרטנית של האפשרות להעניק להם "היתר ייעודי לעניין זה", וזאת בנוסף לאבחון הרגיל.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות