הנדון: בקשה בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.10.2016
הנדון: בקשה בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין יציאתם לחו"ל וכניסתם לישראל של פלסטינים תושבי הגדה המערבית או רצועת עזה דרך נמל התעופה בן גוריון בשנים 2009–2016. המוקד מבקש לדעת כמה פלסטינים קיבלו אישורי יציאה וכניסה דרך נמל התעופה עם פירוט של השנים, מטרת ההיתר וסוג מקום המגורים של המבקשים. בנוסף מבקש המוקד מידע על מספר ההיתרים שניתנו לפלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות או בעלי תושבות ארעית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין יציאתם לחו"ל וכניסתם לישראל של פלסטינים תושבי הגדה המערבית או רצועת עזה דרך נמל התעופה בן גוריון בשנים 2009–2016. המוקד מבקש לדעת כמה פלסטינים קיבלו אישורי יציאה וכניסה דרך נמל התעופה עם פירוט של השנים, מטרת ההיתר וסוג מקום המגורים של המבקשים. בנוסף מבקש המוקד מידע על מספר ההיתרים שניתנו לפלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות או בעלי תושבות ארעית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות