הנדון: ____ גאנם, מתן מעמד לנכדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: ____ גאנם, מתן מעמד לנכדים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.01.2012
הנדון: ____ גאנם, מתן מעמד לנכדים
סירוב משרד הפנים לתת מעמד בישראל לשלושת ילדיו של תושב ירושלים, אשר בעקבות מאסרו וחזרתה של אמם לגדה המערבית גדלים בחיק סבתם. משרד הפנים מסרב לבקשת המוקד להגנת הפרט לרשום את שלושתם וטוען כי בצו האפוטרופסות ובתסקיר של לשכת הרווחה – אשר צורפו לבקשה לרישום הילדים – לא הוצגו ראיות "שמעידות חד משמעית על אי מסוגלות אם הילדים הביולוגית... לטפל בילדיה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
סירוב משרד הפנים לתת מעמד בישראל לשלושת ילדיו של תושב ירושלים, אשר בעקבות מאסרו וחזרתה של אמם לגדה המערבית גדלים בחיק סבתם. משרד הפנים מסרב לבקשת המוקד להגנת הפרט לרשום את שלושתם וטוען כי בצו האפוטרופסות ובתסקיר של לשכת הרווחה – אשר צורפו לבקשה לרישום הילדים – לא הוצגו ראיות "שמעידות חד משמעית על אי מסוגלות אם הילדים הביולוגית... לטפל בילדיה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות