הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 10 לחוק הכניסה לישראל על שם הגב' _______ גאנם, ת"ז _______ עבור נכדיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 10 לחוק הכניסה לישראל על שם הגב' _______ גאנם, ת"ז _______ עבור נכדיה
מסמכים אחרים | השגה | 01.03.2012
הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 10 לחוק הכניסה לישראל על שם הגב' _______ גאנם, ת"ז _______ עבור נכדיה
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של שלושה ילדים אשר נולדו בישראל וננטשו על ידי הוריהם לזה של סבתם – המשמורנית החוקית שלהם – ולמנוע את רישומם במרשם האוכלוסין הישראלי. המוקד טוען כי סירוב משרד הפנים לרשום את הילדים מנוגד לתקנה 12, וכי בהחלטתו מתעלם למעשה משרד הפנים מצו שיפוטי של בית הדין השרעי ומתסקיר של רשויות הרווחה, המעיד כי הילדים ננטשו על ידי אמם. המוקד דורש שהוועדה תורה למשרד הפנים לשנות את החלטתו ולרשום את הילדים לאלתר, כמתחייב על פי דין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של שלושה ילדים אשר נולדו בישראל וננטשו על ידי הוריהם לזה של סבתם – המשמורנית החוקית שלהם – ולמנוע את רישומם במרשם האוכלוסין הישראלי. המוקד טוען כי סירוב משרד הפנים לרשום את הילדים מנוגד לתקנה 12, וכי בהחלטתו מתעלם למעשה משרד הפנים מצו שיפוטי של בית הדין השרעי ומתסקיר של רשויות הרווחה, המעיד כי הילדים ננטשו על ידי אמם. המוקד דורש שהוועדה תורה למשרד הפנים לשנות את החלטתו ולרשום את הילדים לאלתר, כמתחייב על פי דין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות