עת"ם 20285-06-14 - גאנם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 20285-06-14 - גאנם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 11.06.2014
עת"ם 20285-06-14 - גאנם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת ועדת ההשגה שלא להשוות את מעמדם של שלושה ילדים אשר נולדו בישראל וננטשו על ידי הוריהם לזה של סבתם – המשמורנית החוקית שלהם – ולמנוע את רישומם במרשם האוכלוסין הישראלי. המוקד טוען כי החלטת הוועדה פוגעת אנושות בזכויות יסוד של הילדים ושל סבתם, בראשן הזכות לחיי משפחה, ועומדת בסתירה לעקרון טובת הילד. עוד טוען המוקד כי להחלטה לא קדמה כל בחינה מהותית ומקצועית של מצב הילדים, בניסיון להוכיח כי טובתם שונה מזו שקבע צו בית הדין השרעי אשר העביר את המשמורת עליהם לסבתא.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת ועדת ההשגה שלא להשוות את מעמדם של שלושה ילדים אשר נולדו בישראל וננטשו על ידי הוריהם לזה של סבתם – המשמורנית החוקית שלהם – ולמנוע את רישומם במרשם האוכלוסין הישראלי. המוקד טוען כי החלטת הוועדה פוגעת אנושות בזכויות יסוד של הילדים ושל סבתם, בראשן הזכות לחיי משפחה, ועומדת בסתירה לעקרון טובת הילד. עוד טוען המוקד כי להחלטה לא קדמה כל בחינה מהותית ומקצועית של מצב הילדים, בניסיון להוכיח כי טובתם שונה מזו שקבע צו בית הדין השרעי אשר העביר את המשמורת עליהם לסבתא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות