הנדון: הודעות המתפרסמות בכלי התקשורת בעניינה של גב' ____ אבו ג'מאל, ת"ז _______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעות המתפרסמות בכלי התקשורת בעניינה של גב' ____ אבו ג'מאל, ת"ז _______
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.11.2014
הנדון: הודעות המתפרסמות בכלי התקשורת בעניינה של גב' ____ אבו ג'מאל, ת"ז _______
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים בעקבות ידיעות שפורסמו בתקשורת כי בכוונתו לבטל את היתר השהייה של אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014. המוקד מבקש לדעת האם המידע נכון ומדויק, כי במקרה זה מדובר בהתנהלות פסולה: האישה לא קיבלה כל הודעה על הכוונה לשלול את ההיתר שבידה, לא ניתנה לה זכות טיעון ולא נשקלו נסיבותיה הפרטניות לפני ההחלטה על השלילה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים בעקבות ידיעות שפורסמו בתקשורת כי בכוונתו לבטל את היתר השהייה של אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014. המוקד מבקש לדעת האם המידע נכון ומדויק, כי במקרה זה מדובר בהתנהלות פסולה: האישה לא קיבלה כל הודעה על הכוונה לשלול את ההיתר שבידה, לא ניתנה לה זכות טיעון ולא נשקלו נסיבותיה הפרטניות לפני ההחלטה על השלילה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות