הנדון: טיעונים בכתב בעניינה גב' _____ אבו ג'מאל, ת"ז ____________ בג"ץ 8134/14 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: טיעונים בכתב בעניינה גב' _____ אבו ג'מאל, ת"ז ____________ בג"ץ 8134/14
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.12.2014
הנדון: טיעונים בכתב בעניינה גב' _____ אבו ג'מאל, ת"ז ____________ בג"ץ 8134/14
טיעונים בכתב, שמציג המוקד להגנת הפרט לשר הפנים, נגד שלילת היתר השהייה של אלמנתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. המוקד שב ומציין כי אין להטיל על האישה והילדים, כולם חפים מפשע, את האחריות לביצוע הפיגוע. בנוסף מצביע המוקד על השימוש הפסול שעושה משרד הפנים בוועדה ההומניטארית כדי להכשיר הליך גירוש שבוצע במהירות הבזק ובלי שקדם לו דיון של ממש. המוקד קורא לשר הפנים לשוב מהחלטתו ולאפשר לאלמנה ולילדיה להמשיך לחיות בביתם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
טיעונים בכתב, שמציג המוקד להגנת הפרט לשר הפנים, נגד שלילת היתר השהייה של אלמנתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. המוקד שב ומציין כי אין להטיל על האישה והילדים, כולם חפים מפשע, את האחריות לביצוע הפיגוע. בנוסף מצביע המוקד על השימוש הפסול שעושה משרד הפנים בוועדה ההומניטארית כדי להכשיר הליך גירוש שבוצע במהירות הבזק ובלי שקדם לו דיון של ממש. המוקד קורא לשר הפנים לשוב מהחלטתו ולאפשר לאלמנה ולילדיה להמשיך לחיות בביתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות