הנדון: בירור לגבי שלילת תושבות במל"ל של ילדיו הקטינים של ____ אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בירור לגבי שלילת תושבות במל"ל של ילדיו הקטינים של ____ אבו ג'מל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.12.2014
הנדון: בירור לגבי שלילת תושבות במל"ל של ילדיו הקטינים של ____ אבו ג'מל
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמוסד לביטוח לאומי להעביר לידיו את ההחלטה על שלילת תושבוּתם של ילדיו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף. המוקד מציין במכתבו כי נראה שהמוסד נמנע מכיבוד זכות השימוע של המשפחה, המחויבת בכל הליך מינהלי תקין, ומדגיש כי למוסד לביטוח לאומי אין כל עילה חוקית לשלול את תושבוּת הילדים, אשר גרים כל חייהם בירושלים ורשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמוסד לביטוח לאומי להעביר לידיו את ההחלטה על שלילת תושבוּתם של ילדיו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף. המוקד מציין במכתבו כי נראה שהמוסד נמנע מכיבוד זכות השימוע של המשפחה, המחויבת בכל הליך מינהלי תקין, ומדגיש כי למוסד לביטוח לאומי אין כל עילה חוקית לשלול את תושבוּת הילדים, אשר גרים כל חייהם בירושלים ורשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישראל.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות