הנדון: ילדיו הקטינים של ___ אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: ילדיו הקטינים של ___ אבו ג'מל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.01.2015
הנדון: ילדיו הקטינים של ___ אבו ג'מל
הודעת המוסד לביטוח לאומי כי החליט להחזיר את תושבותם של שלושת ילדיו הקטנים של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. המוסד מוסר כי "הוחזרה התושבות והזכאות לביטוח בריאות לילדים, וזאת בשל צו הביניים של בג״ץ".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המוסד לביטוח לאומי כי החליט להחזיר את תושבותם של שלושת ילדיו הקטנים של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. המוסד מוסר כי "הוחזרה התושבות והזכאות לביטוח בריאות לילדים, וזאת בשל צו הביניים של בג״ץ".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות