שר הפנים חוזר בשנית על החלטתו הנקמנית, לגרש את אלמנתו של מבצע הפיגוע בהר נוף וילדיה מירושלים המזרחית: המוקד הגיש עתירה חדשה כנגד ההחלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.04.2015
שר הפנים חוזר בשנית על החלטתו הנקמנית, לגרש את אלמנתו של מבצע הפיגוע בהר נוף וילדיה מירושלים המזרחית: המוקד הגיש עתירה חדשה כנגד ההחלטה
שר הפנים חוזר בשנית על החלטתו הנקמנית, לגרש את אלמנתו של מבצע הפיגוע בהר נוף וילדיה מירושלים המזרחית: המוקד הגיש עתירה חדשה כנגד ההחלטה
ביום 25.12.2014, בהמשך לעתירה שהגיש, שלא לגרש מישראל את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף, העביר המוקד להגנת הפרט לשר הפנים את טענותיו נגד החלטת השר לשלול את היתר השהייה בישראל של האלמנה.

ביום 24.3.2015 פרסם שר הפנים את החלטתו. השר קבע, כי לא מצא בטענות המוקד סיבה לשנות את החלטתו המקורית ואף מצא מקום להטעים, במה שהדגיש את אופייה הנקמני של החלטתו, כי "כשם שייבחנו מכלול הנסיבות בעניינה של מי שהתאלמנה בדרך הטבע, ייבחנו מכלול הנסיבות בעניינה של מי שהתאלמנה שלא כדרך הטבע". השר קבע גם, תוך התעלמות בוטה מניסיון העבר, כי מעבר ילדיה של האלמנה, תושבי קבע בירושלים, לגדה המערבית, לא יפגע בזכויותיהם כתושבים.

בתגובה מיום 5.4.2015 במסגרת העתירה, הציג המוקד את עמדתו, לפיה אין בהחלטתו הנוספת של שר הפנים כדי לייתר את העתירה. המוקד טען, כי השר התעלם בהחלטתו מחלק משמעותי מטענות המוקד כנגד החלטתו המקורית, אך ביקש, אם יחליט בית המשפט כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה, לאפשר לו להגיש עתירה מתוקנת בתוך 30 יום. ביום 12.4.2015 נתן בית המשפט למוקד 7 ימים להגשת עתירה מתוקנת.

ביום 16.4.2014 הגיש המוקד את העתירה המתוקנת, בדרישה לבטל את החלטת השר. המוקד טען, כי מדובר בהחלטה שרירותית ומפלה, שהתקבלה משיקולים זרים, מבוססת על עובדות חלקיות ומגמתיות ופוגעת בעיקרון טובת הילד ובזכותם של חפים מפשע לחיי משפחה. בין היתר, תקף המוקד את קביעת השר, כי מעמד הילדים לא ייפגע, והזכיר כי מיד עם פרסום כוונתו של השר לגרש את המשפחה, הזדרז המוסד לביטוח לאומי לשלול מהילדים את זכאותם לקצבאות, ורק לאחר התערבות המוקד חזר בו המל"ל מהחלטתו זו. בנוסף, ציין המוקד, כי במקרים אחרים של אלמנות שהיו נשואות לתושבי קבע, ושהינן אימהות לילדים קטנים, החליט השר באופן עקבי לאפשר את המשך מגוריהן בירושלים מכוח היתרי שהייה.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 25.12.2014, בהמשך לעתירה שהגיש, שלא לגרש מישראל את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף, העביר המוקד להגנת הפרט לשר הפנים את טענותיו נגד החלטת השר לשלול את היתר השהייה בישראל של האלמנה.

ביום 24.3.2015 פרסם שר הפנים את החלטתו. השר קבע, כי לא מצא בטענות המוקד סיבה לשנות את החלטתו המקורית ואף מצא מקום להטעים, במה שהדגיש את אופייה הנקמני של החלטתו, כי "כשם שייבחנו מכלול הנסיבות בעניינה של מי שהתאלמנה בדרך הטבע, ייבחנו מכלול הנסיבות בעניינה של מי שהתאלמנה שלא כדרך הטבע". השר קבע גם, תוך התעלמות בוטה מניסיון העבר, כי מעבר ילדיה של האלמנה, תושבי קבע בירושלים, לגדה המערבית, לא יפגע בזכויותיהם כתושבים.

בתגובה מיום 5.4.2015 במסגרת העתירה, הציג המוקד את עמדתו, לפיה אין בהחלטתו הנוספת של שר הפנים כדי לייתר את העתירה. המוקד טען, כי השר התעלם בהחלטתו מחלק משמעותי מטענות המוקד כנגד החלטתו המקורית, אך ביקש, אם יחליט בית המשפט כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה, לאפשר לו להגיש עתירה מתוקנת בתוך 30 יום. ביום 12.4.2015 נתן בית המשפט למוקד 7 ימים להגשת עתירה מתוקנת.

ביום 16.4.2014 הגיש המוקד את העתירה המתוקנת, בדרישה לבטל את החלטת השר. המוקד טען, כי מדובר בהחלטה שרירותית ומפלה, שהתקבלה משיקולים זרים, מבוססת על עובדות חלקיות ומגמתיות ופוגעת בעיקרון טובת הילד ובזכותם של חפים מפשע לחיי משפחה. בין היתר, תקף המוקד את קביעת השר, כי מעמד הילדים לא ייפגע, והזכיר כי מיד עם פרסום כוונתו של השר לגרש את המשפחה, הזדרז המוסד לביטוח לאומי לשלול מהילדים את זכאותם לקצבאות, ורק לאחר התערבות המוקד חזר בו המל"ל מהחלטתו זו. בנוסף, ציין המוקד, כי במקרים אחרים של אלמנות שהיו נשואות לתושבי קבע, ושהינן אימהות לילדים קטנים, החליט השר באופן עקבי לאפשר את המשך מגוריהן בירושלים מכוח היתרי שהייה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות