הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית בכלל ועל תושבי חברון בפרט בחודשים יוני-אוגוסט השנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית בכלל ועל תושבי חברון בפרט בחודשים יוני-אוגוסט השנה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.10.2014
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית בכלל ועל תושבי חברון בפרט בחודשים יוני-אוגוסט השנה
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בנוגע למניעה גורפת של יציאת תושבי הגדה המערבית ותושבי חברון לחו"ל, בפרט לאחר חטיפת שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014. המוקד מבקש לדעת על כמה מתושבי חברון הוטלה מניעת יציאה לחו"ל ומכוח איזו סמכות הוטלה, והאם מדובר בצו חתום או שמא בהוראה בעל פה. המוקש חוזר על אותן שאלות גם בנוגע ל-30 אלף מתושבי הגדה שהיציאה לחו"ל נמנעה מהם באותה תקופה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בנוגע למניעה גורפת של יציאת תושבי הגדה המערבית ותושבי חברון לחו"ל, בפרט לאחר חטיפת שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014. המוקד מבקש לדעת על כמה מתושבי חברון הוטלה מניעת יציאה לחו"ל ומכוח איזו סמכות הוטלה, והאם מדובר בצו חתום או שמא בהוראה בעל פה. המוקש חוזר על אותן שאלות גם בנוגע ל-30 אלף מתושבי הגדה שהיציאה לחו"ל נמנעה מהם באותה תקופה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות