הנדון: מתן תשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע שכותרתה: "מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית בכלל ועל תושבי חברון בפרט בחודשים יוני-אוגוסט השנה" המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: מתן תשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע שכותרתה: "מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית בכלל ועל תושבי חברון בפרט בחודשים יוני-אוגוסט השנה"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.02.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בנוגע למניעה גורפת של יציאת תושבי הגדה המערבית ותושבי חברון לחו"ל, בפרט לאחר חטיפת שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014. הצבא עומד על גרסתו, לפיה אמנם הוטלה מניעה על כל תושבי חברון בגילים 50-20, אבל לא מדובר במניעה גורפת, שכן הצו "מתוחם" על פי גיל ומקום מגורים ואף הוגבל בזמן. הצבא מסרב למסור מידע קונקרטי נוסף, וטוען שמדובר במידע שמסירתו תסכן את ביטחון המדינה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות