הנדון: האיסור הגורף על יציאתם לחו"ל של פלסטינים המתגוררים באיזור חברון, בפרט בחודשים יוני-אוגוסט 2014 המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: האיסור הגורף על יציאתם לחו"ל של פלסטינים המתגוררים באיזור חברון, בפרט בחודשים יוני-אוגוסט 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.04.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט כי הצבא יחקור את החלטת המפקד הצבאי אשר הטיל מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של תושבי הגדה המערבית, ותושבי חברון בפרט, לאחר חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014. המניעה הוטלה, לפי הצבא, על כל תושבי חברון בגילים 20–50. המוקד טוען כי החלטה גורפת מסוג זה, אשר ניתנה ללא צו או הוראה מפורשת וללא כל עיגון כדין, מהווה חריגה מסמכות והנה ענישה קולקטיבית המנוגדת לדין הבינלאומי. המוקד דורש כי תיפתח חקירה מקיפה, וכי הצבא ינקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהתנהגות מסוג זה לא תישנה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות