גם לאחר פניית המוקד לפי חוק חופש המידע ממשיך הצבא לטעון: המניעה שהוטלה על יציאתם לחו"ל של עשרות אלפי פלסטינים בקיץ 2014 היתה "פרטנית" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.04.2015
גם לאחר פניית המוקד לפי חוק חופש המידע ממשיך הצבא לטעון: המניעה שהוטלה על יציאתם לחו"ל של עשרות אלפי פלסטינים בקיץ 2014 היתה "פרטנית"
גם לאחר פניית המוקד לפי חוק חופש המידע ממשיך הצבא לטעון: המניעה שהוטלה על יציאתם לחו"ל של עשרות אלפי פלסטינים בקיץ 2014 היתה "פרטנית"
בעקבות חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014 הטילה ישראל, במשך תקופה קצרה, מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של עשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית. מדובר היה במניעה שכללה את כל תושבי נפת חברון בין הגילאים 50-20, בנוסף לעוד כ-30 אלף מתושבי הגדה המערבית ללא הגבלת גיל. למרות זאת, בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט עמד הצבא על כך שלא היתה כל הוראה על מניעה גורפת ושמדובר במניעות פרטניות.

ביום 7.10.2014 פנה המוקד אל הצבא בבקשה לפי חוק חופש המידע, ודרש תשובה לשאלה על כמה מתושבי חברון הוטלה מניעת יציאה לחו"ל ומכח איזו סמכות הוטלה. המוקד ביקש להבין האם מדובר היה בצו חתום או שמא בהוראה בעל פה וחזר על השאלות גם בנוגע ל-30 אלף מתושבי הגדה, שגם מהם נמנעה היציאה לחו"ל באותה תקופה.

ביום 8.2.2015, ארבעה חודשים לאחר הפנייה, השיב הצבא. הצבא עמד על גרסתו לפיה אמנם הוטלה מניעה על כל תושבי חברון בין הגילאים 50-20, אולם לא מדובר במניעה גורפת אלא במגבלה "מתוחמת" על פי גיל, מקום מגורים וזמן. למרות בקשת המוקד, לא הציג הצבא את הצו שמכוחו הוטלה ההגבלה וככל הידוע למוקד, מעולם לא הוצא צו כזה. בנוגע למניעה הביטחונית כנגד עשרות אלפים מתושבי הגדה, עמד הצבא על כך שלא הוצא צו או הוראה בעל פה וטען, כי מדובר במניעות פרטניות רבות. הצבא סירב למסור מידע נוסף בנושא באומרו שמדובר במידע שמסירתו תסכן את ביטחון המדינה. לא פחות מכך.

ביום 29.4.2015 שלח המוקד לצבא מכתב ובו מחה על האופן על פיו מנעו אנשיו את היציאה לחו"ל מאלפים מתושבי חברון, מבלי שהדבר יעוגן בצו או בפקודה כלשהי. המוקד שב והדגיש כי שלילת הזכות לצאת לחו"ל מאדם, רק לאור מקום מגוריו וגילו, היא פוגענית, מקוממת ומנוגדת לחוק הבינלאומי ולמשפט הישראלי גם יחד. המוקד דרש מהצבא לערוך בדיקה מקיפה שמטרתה לברר כיצד אירע שצעד כל כך מרחיק לכת בוצע תוך חריגה מסמכות.

המוקד מדגיש כי ההבדל בין מניעה פרטנית על יציאה לחו"ל למניעה גורפת הוא ברור. מניעה פרטנית קשורה במידע ספציפי המיוחס לאדם המנוע. זה לא היה המקרה בקיץ האחרון, לא במקרה של תושבי חברון ולא במקרה של עשרות אלפים מתושבי הגדה. ניסיונות הצבא להתפלפל בנוגע להגדרת המונח "מניעה גורפת" ולהימנע מלמסור מידע על האופן בו הוחלט על הטלת המניעה, אינם ראויים.

הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים בקיץ 2014 הטילה ישראל, במשך תקופה קצרה, מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של עשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית. מדובר היה במניעה שכללה את כל תושבי נפת חברון בין הגילאים 50-20, בנוסף לעוד כ-30 אלף מתושבי הגדה המערבית ללא הגבלת גיל. למרות זאת, בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט עמד הצבא על כך שלא היתה כל הוראה על מניעה גורפת ושמדובר במניעות פרטניות.

ביום 7.10.2014 פנה המוקד אל הצבא בבקשה לפי חוק חופש המידע, ודרש תשובה לשאלה על כמה מתושבי חברון הוטלה מניעת יציאה לחו"ל ומכח איזו סמכות הוטלה. המוקד ביקש להבין האם מדובר היה בצו חתום או שמא בהוראה בעל פה וחזר על השאלות גם בנוגע ל-30 אלף מתושבי הגדה, שגם מהם נמנעה היציאה לחו"ל באותה תקופה.

ביום 8.2.2015, ארבעה חודשים לאחר הפנייה, השיב הצבא. הצבא עמד על גרסתו לפיה אמנם הוטלה מניעה על כל תושבי חברון בין הגילאים 50-20, אולם לא מדובר במניעה גורפת אלא במגבלה "מתוחמת" על פי גיל, מקום מגורים וזמן. למרות בקשת המוקד, לא הציג הצבא את הצו שמכוחו הוטלה ההגבלה וככל הידוע למוקד, מעולם לא הוצא צו כזה. בנוגע למניעה הביטחונית כנגד עשרות אלפים מתושבי הגדה, עמד הצבא על כך שלא הוצא צו או הוראה בעל פה וטען, כי מדובר במניעות פרטניות רבות. הצבא סירב למסור מידע נוסף בנושא באומרו שמדובר במידע שמסירתו תסכן את ביטחון המדינה. לא פחות מכך.

ביום 29.4.2015 שלח המוקד לצבא מכתב ובו מחה על האופן על פיו מנעו אנשיו את היציאה לחו"ל מאלפים מתושבי חברון, מבלי שהדבר יעוגן בצו או בפקודה כלשהי. המוקד שב והדגיש כי שלילת הזכות לצאת לחו"ל מאדם, רק לאור מקום מגוריו וגילו, היא פוגענית, מקוממת ומנוגדת לחוק הבינלאומי ולמשפט הישראלי גם יחד. המוקד דרש מהצבא לערוך בדיקה מקיפה שמטרתה לברר כיצד אירע שצעד כל כך מרחיק לכת בוצע תוך חריגה מסמכות.

המוקד מדגיש כי ההבדל בין מניעה פרטנית על יציאה לחו"ל למניעה גורפת הוא ברור. מניעה פרטנית קשורה במידע ספציפי המיוחס לאדם המנוע. זה לא היה המקרה בקיץ האחרון, לא במקרה של תושבי חברון ולא במקרה של עשרות אלפים מתושבי הגדה. ניסיונות הצבא להתפלפל בנוגע להגדרת המונח "מניעה גורפת" ולהימנע מלמסור מידע על האופן בו הוחלט על הטלת המניעה, אינם ראויים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות