הנדון: מכתבך שכותרתו: "דרישה לקבלת מענה לפניות בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי" - התייחסות מנהא"ז איו"ש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מכתבך שכותרתו: "דרישה לקבלת מענה לפניות בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי" - התייחסות מנהא"ז איו"ש
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.10.2014
הנדון: מכתבך שכותרתו: "דרישה לקבלת מענה לפניות בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי" - התייחסות מנהא"ז איו"ש
תשובת הצבא לפניות המוקד להגנת הפרט להסיר את המניעה הגורפת על יציאת פלסטינים מהגדה המערבית לחו"ל. מהצבא נמסר כי בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע "שובו אחים", אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש, אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים". במילים אחרות: בניגוד למה שנמסר אך כחודש קודם לכן מפי גורם בכיר במנהא"ז עצמו, הטלת מניעה גורפת על יציאתם של פלסטינים מהגדה לחו"ל לא הייתה ולא נבראה. קצין פניות הציבור אף הוסיף כי "עם שיפור המצב הביטחוני, בוצע תהליך של הסרת מרבית המניעות האלו ע"י גורמי הביטחון", וגם זאת – "לאחר בחינה פרטנית".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לפניות המוקד להגנת הפרט להסיר את המניעה הגורפת על יציאת פלסטינים מהגדה המערבית לחו"ל. מהצבא נמסר כי בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע "שובו אחים", אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש, אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים". במילים אחרות: בניגוד למה שנמסר אך כחודש קודם לכן מפי גורם בכיר במנהא"ז עצמו, הטלת מניעה גורפת על יציאתם של פלסטינים מהגדה לחו"ל לא הייתה ולא נבראה. קצין פניות הציבור אף הוסיף כי "עם שיפור המצב הביטחוני, בוצע תהליך של הסרת מרבית המניעות האלו ע"י גורמי הביטחון", וגם זאת – "לאחר בחינה פרטנית".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות