הנדון: התייחסות המנהא"ז לפניותינו לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: התייחסות המנהא"ז לפניותינו לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.10.2014
הנדון: התייחסות המנהא"ז לפניותינו לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי
תגובת המוקד להגנת הפרט לתשובת הצבא לדרישתו להסיר מניעה גורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי. תשובת הצבא, כי "בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע 'שובו אחים', אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש", אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים", מפליאה את המוקד. היא מעוררת תהייה כיצד הצליחו גורמי הביטחון לבחון באופן "פרטני" ובן לילה 30,000 פלסטינים, הן בעת הזנת המניעה והן בעת הסרתה, ומעלה חשד לטיוח והסתרה לאחר מעשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לתשובת הצבא לדרישתו להסיר מניעה גורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי. תשובת הצבא, כי "בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע 'שובו אחים', אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש", אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים", מפליאה את המוקד. היא מעוררת תהייה כיצד הצליחו גורמי הביטחון לבחון באופן "פרטני" ובן לילה 30,000 פלסטינים, הן בעת הזנת המניעה והן בעת הסרתה, ומעלה חשד לטיוח והסתרה לאחר מעשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות