בעקבות חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים הטילה ישראל מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של אלפי פלסטינים מהגדה המערבית: הצבא דוחה את טענות המוקד בדבר ענישה קולקטיבית ועומד על כך שהמניעות הוזנו "באופן פרטני" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.10.2014
בעקבות חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים הטילה ישראל מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של אלפי פלסטינים מהגדה המערבית: הצבא דוחה את טענות המוקד בדבר ענישה קולקטיבית ועומד על כך שהמניעות הוזנו "באופן פרטני"
בעקבות חטיפתם של שלושת הנערים הישראלים הטילה ישראל מניעה גורפת על יציאתם לחו"ל של אלפי פלסטינים מהגדה המערבית: הצבא דוחה את טענות המוקד בדבר ענישה קולקטיבית ועומד על כך שהמניעות הוזנו "באופן פרטני"
במהלך החודשים יוני-אוגוסט 2014 קיבל המוקד עשרות פניות מתושבי הגדה המערבית, שישראל מונעת את יציאתם לחו"ל. במרבית המקרים מדובר היה בפלסטינים המתגוררים בחו"ל, אשר הגיעו לביקור משפחתי בגדה במהלך הרמדאן ולקראת עיד אל-פיטר, וכאשר ביקשו לצאת בדרכם חזרה לבתיהם, דרך גשר אלנבי – הפתח היחידי ליציאה לחו"ל לפלסטינים מהגדה – מנעה ישראל את מעברם. משפנו אותם אנשים למינהלת התיאום והקישור (מת"ק), בבקשה לברר את פשר העניין, נמסר להם כי הם "מנועי יציאה" עד ליום 1.8.2014. משפנו שוב, לאחר התאריך שנמסר, נאמר כי המניעה תוסר רק ביום 1.9.2014.

ביום 13.8.02014 שיגר המוקד מכתב דחוף לשר הביטחון, בו דרש להסיר לאלתר את מה שנראה כמניעה שרירותית וגורפת שהוטלה על פלסטינים תושבי הגדה המערבית, העולה כדי ענישה קולקטיבית. עוד דרש המוקד, כי הצבא יפרסם את הצו שמכוחו הוטלה ההגבלה הגורפת ויביאוֹ לידיעת האוכלוסייה הנפגעת. משלא התקבל כל מענה למכתב, פנה המוקד ביום 20.8.2014 בקדם בג"ץ לפרקליטות המדינה והדגיש, כי אם לא תוסר המניעה, בכוונתו לפנות לערכאות.

ביום 24.8.2014 התקבלה תשובה מהפרקליטות, לפיה הפנייה הועברה להתייחסות "הגורמים הרלוונטיים" במינהל האזרחי (מנהא"ז), אשר צפויים להשיב במישרין. עוד באותו יום נערכה שיחת טלפון בין נציגת המוקד לבין סא"ל ויסאם חאמד מהמנהא"ז, שמסר כי בעקבות חטיפת הישראלים, אכן הוטלה מניעה על יציאתם לחו"ל של כ-30,000(!) פלסטינים מהגדה, אולם המניעה הוסרה לאחרונה. עם זאת, הטעם להטלת המניעה, הסמכות מכוחה הוטלה והשאלה האם וכיצד פורסמה – נותרו עלומים.

כאן המקום לציין, כי לפי נתוני מינהלת המעברים במשטרה הפלסטינית, מיום 13.6.2014 ועד ליום 13.8.2014, הוחזרו מגשר אלנבי בשל מניעה ביטחונית לא פחות מ-3,394(!) פלסטינים שניסו לצאת לירדן. לשם השוואה, במהלך שנת 2013 כולה, הוחזרו מהגשר 1,266 פלסטינים שהרשויות הישראליות מנעו את יציאתם לירדן.

נוכח הפגיעה החמורה בזכויות היסוד של אלפים מתושבי הגדה, פנה המוקד ביום 1.9.2014 במכתב לראש המנהא"ז, והבהיר כי הוא עומד על קבלת מענה מיידי לשאלות שנותרו פתוחות.

והנה, ביום 1.10.2014 התקבלה במוקד תשובתו של קצין פניות הציבור במנהא"ז, לפיה "בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע "שובו אחים", אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש", אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים". במילים אחרות: בניגוד למה שנמסר אך כחודש קודם לכן מפי גורם בכיר במנהא"ז עצמו, הטלת מניעה גורפת על יציאתם של פלסטינים מהגדה לחו"ל לא היתה ולא נבראה. קצין פניות הציבור אף הוסיף, כי "עם שיפור המצב הביטחוני, בוצע תהליך של הסרת מרבית המניעות האלו ע"י גורמי הביטחון", וגם זאת – "לאחר בחינה פרטנית".

לאור תשובת המנהא"ז, נותר רק לתהות כיצד הצליחו גורמי הביטחון לבחון – באופן "פרטני" ובין לילה – 30,000 פלסטינים, הן בעת הזנת המניעה והן בעת הסרתה. או שמא נוהג הצבא במדיניות של טיוח והסתרה לאחר מעשה? מכתב ברוח זאת נשלח לקצין פניות הציבור במינהל האזרחי.

הדפסה הדפסה
שיתוף
במהלך החודשים יוני-אוגוסט 2014 קיבל המוקד עשרות פניות מתושבי הגדה המערבית, שישראל מונעת את יציאתם לחו"ל. במרבית המקרים מדובר היה בפלסטינים המתגוררים בחו"ל, אשר הגיעו לביקור משפחתי בגדה במהלך הרמדאן ולקראת עיד אל-פיטר, וכאשר ביקשו לצאת בדרכם חזרה לבתיהם, דרך גשר אלנבי – הפתח היחידי ליציאה לחו"ל לפלסטינים מהגדה – מנעה ישראל את מעברם. משפנו אותם אנשים למינהלת התיאום והקישור (מת"ק), בבקשה לברר את פשר העניין, נמסר להם כי הם "מנועי יציאה" עד ליום 1.8.2014. משפנו שוב, לאחר התאריך שנמסר, נאמר כי המניעה תוסר רק ביום 1.9.2014.

ביום 13.8.02014 שיגר המוקד מכתב דחוף לשר הביטחון, בו דרש להסיר לאלתר את מה שנראה כמניעה שרירותית וגורפת שהוטלה על פלסטינים תושבי הגדה המערבית, העולה כדי ענישה קולקטיבית. עוד דרש המוקד, כי הצבא יפרסם את הצו שמכוחו הוטלה ההגבלה הגורפת ויביאוֹ לידיעת האוכלוסייה הנפגעת. משלא התקבל כל מענה למכתב, פנה המוקד ביום 20.8.2014 בקדם בג"ץ לפרקליטות המדינה והדגיש, כי אם לא תוסר המניעה, בכוונתו לפנות לערכאות.

ביום 24.8.2014 התקבלה תשובה מהפרקליטות, לפיה הפנייה הועברה להתייחסות "הגורמים הרלוונטיים" במינהל האזרחי (מנהא"ז), אשר צפויים להשיב במישרין. עוד באותו יום נערכה שיחת טלפון בין נציגת המוקד לבין סא"ל ויסאם חאמד מהמנהא"ז, שמסר כי בעקבות חטיפת הישראלים, אכן הוטלה מניעה על יציאתם לחו"ל של כ-30,000(!) פלסטינים מהגדה, אולם המניעה הוסרה לאחרונה. עם זאת, הטעם להטלת המניעה, הסמכות מכוחה הוטלה והשאלה האם וכיצד פורסמה – נותרו עלומים.

כאן המקום לציין, כי לפי נתוני מינהלת המעברים במשטרה הפלסטינית, מיום 13.6.2014 ועד ליום 13.8.2014, הוחזרו מגשר אלנבי בשל מניעה ביטחונית לא פחות מ-3,394(!) פלסטינים שניסו לצאת לירדן. לשם השוואה, במהלך שנת 2013 כולה, הוחזרו מהגשר 1,266 פלסטינים שהרשויות הישראליות מנעו את יציאתם לירדן.

נוכח הפגיעה החמורה בזכויות היסוד של אלפים מתושבי הגדה, פנה המוקד ביום 1.9.2014 במכתב לראש המנהא"ז, והבהיר כי הוא עומד על קבלת מענה מיידי לשאלות שנותרו פתוחות.

והנה, ביום 1.10.2014 התקבלה במוקד תשובתו של קצין פניות הציבור במנהא"ז, לפיה "בחודשים האחרונים, במסגרת מבצע "שובו אחים", אכן הוזנו מניעות יציאה לחו"ל לתושבי איו"ש", אולם הדבר נעשה "באופן פרטני ובהתאם לקריטריונים מקצועיים-ביטחוניים". במילים אחרות: בניגוד למה שנמסר אך כחודש קודם לכן מפי גורם בכיר במנהא"ז עצמו, הטלת מניעה גורפת על יציאתם של פלסטינים מהגדה לחו"ל לא היתה ולא נבראה. קצין פניות הציבור אף הוסיף, כי "עם שיפור המצב הביטחוני, בוצע תהליך של הסרת מרבית המניעות האלו ע"י גורמי הביטחון", וגם זאת – "לאחר בחינה פרטנית".

לאור תשובת המנהא"ז, נותר רק לתהות כיצד הצליחו גורמי הביטחון לבחון – באופן "פרטני" ובין לילה – 30,000 פלסטינים, הן בעת הזנת המניעה והן בעת הסרתה. או שמא נוהג הצבא במדיניות של טיוח והסתרה לאחר מעשה? מכתב ברוח זאת נשלח לקצין פניות הציבור במינהל האזרחי.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות