הנדון: דרישה לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דרישה לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.09.2014
הנדון: דרישה לקבלת מענה בנוגע למניעה השרירותית והגורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי
בקשת המוקד להגנת הפרט מראש המינהל האזרחי להשיב לדרישות חוזרות ונשנות של המוקד להסיר לאלתר מניעה גורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי. בנוסף דורש המוקד כי הצבא ימסור את הטעם להטלת המניעה, מה הסמכות שמכוחה הוטלה, והאם וכיצד היא פורסמה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מראש המינהל האזרחי להשיב לדרישות חוזרות ונשנות של המוקד להסיר לאלתר מניעה גורפת שהוטלה על יציאתם של רבים מתושבי הגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי. בנוסף דורש המוקד כי הצבא ימסור את הטעם להטלת המניעה, מה הסמכות שמכוחה הוטלה, והאם וכיצד היא פורסמה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות