הנדון: מניעה שרירותית על יציאתם של תושבי הגדה המערבית בגשר אלנבי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מניעה שרירותית על יציאתם של תושבי הגדה המערבית בגשר אלנבי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.08.2014
הנדון: מניעה שרירותית על יציאתם של תושבי הגדה המערבית בגשר אלנבי
דרישת המוקד להגנת הפרט משר הביטחון לבטל את המניעה הגורפת של יציאת פלסטינים מהגדה המערבית לחו"ל. המוקד מציין כי ענישה קולקטיבית אסורה על פי הדין הבינלאומי, ומוחה על ההחלה הגורפת. המוקד מדגיש כי גם בעתות חירום יש לאזן בין הצורך הביטחוני לבין זכויות היסוד, ודורש כי הצבא יפרסם את הצו שמכוחו מוטלות ההגבלות הגורפות וייתן מענה למקרים הומניטאריים דחופים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט משר הביטחון לבטל את המניעה הגורפת של יציאת פלסטינים מהגדה המערבית לחו"ל. המוקד מציין כי ענישה קולקטיבית אסורה על פי הדין הבינלאומי, ומוחה על ההחלה הגורפת. המוקד מדגיש כי גם בעתות חירום יש לאזן בין הצורך הביטחוני לבין זכויות היסוד, ודורש כי הצבא יפרסם את הצו שמכוחו מוטלות ההגבלות הגורפות וייתן מענה למקרים הומניטאריים דחופים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות