הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד של תושבת ארעי בישראל מסוג א/5 עבור הגב' ___(זיאדה), ת"ז __ אשתו של מר __ זיאדה, ת"ז _______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד של תושבת ארעי בישראל מסוג א/5 עבור הגב' ___(זיאדה), ת"ז __ אשתו של מר __ זיאדה, ת"ז _______
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.02.2014
הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד של תושבת ארעי בישראל מסוג א/5 עבור הגב' ___(זיאדה), ת"ז __ אשתו של מר __ זיאדה, ת"ז _______
בקשה הומניטארית שהגיש המוקד להגנת הפרט לתת לפלסטינית הנמצאת בהליך איחוד משפחות עם תושב ירושלים המזרחית מעמד ארעי בישראל. לזוג שלושה ילדים. אב המשפחה חולה בטרשת נפוצה וכיום הוא מרותק לביתו באופן כמעט מוחלט ותלוי באשתו הסועדת אותו. המוקד מסביר לוועדה כי מדובר במקרה מיוחד בו יש לאישה תפקיד מכריע בטיפול בבעלה הנכה; כי בהיעדר מעמד, הזכות לבריאות ולביטחון סוציאלי אינה בת מימוש עבורה; וכי במקרה שתיפגע יכולת התפקוד שלה ייגרם נזק חמור למשפחה כולה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה הומניטארית שהגיש המוקד להגנת הפרט לתת לפלסטינית הנמצאת בהליך איחוד משפחות עם תושב ירושלים המזרחית מעמד ארעי בישראל. לזוג שלושה ילדים. אב המשפחה חולה בטרשת נפוצה וכיום הוא מרותק לביתו באופן כמעט מוחלט ותלוי באשתו הסועדת אותו. המוקד מסביר לוועדה כי מדובר במקרה מיוחד בו יש לאישה תפקיד מכריע בטיפול בבעלה הנכה; כי בהיעדר מעמד, הזכות לבריאות ולביטחון סוציאלי אינה בת מימוש עבורה; וכי במקרה שתיפגע יכולת התפקוד שלה ייגרם נזק חמור למשפחה כולה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות